Medlemskap

Som medlem i makerspacet får du använda lokalerna, textilverkstaden och elektronikarbetsplatserna. Vi rekommenderar alla som är intresserad att komma och hälsa på, få en rundvisning och se möjligheterna med spacet. 

Som medlem betalar du en medlemsavgift om 100SEK per månad  och måste följa våra medlemsregler. Vill du sedan använda någon av våra maskiner eller verkstäder så som screentryck tillkommer en avgift.

Du får specialinbjudningar och rabatter till evenemang och workshops på STPLN samt tillgång till lokalerna och vissa generella verktyg i Malmö Makerspace.

Undrar du något tveka inte att maila oss på info@malmomakerspace.se

Membership

As a member in the maker space you may use the space, the textile workshop and the workbenches for electronics. We recommend everyone who are interested to come and visit and getting a tour of the premises and see the possibilities with the space.

As a member you pay a membership fee of 100SEK per month and have to follow our member rules. If you want to use any of our larger machines or special workshops as the screen printing room there is an extra fee.

You will receive special invitations and discounts for events and workshops at STPLN and access to the space and some general tools in Malmö Makerspace.

If you have any questions feel free to email us at
info@malmomakerspace.se

 

Maskiner / Verkstäder

För varje maskin eller verkstad du vill använda måste du betala 150SEK per månad. Dvs om du vill använda träverkstaden kostar det 250SEK i månaden. 100SEK för medlemskapet och 150SEK för tillgång till verkstaden. 

Vill du sedan ha ytterligare tillgång till en maskin till exempel 3D skrivaren kostar det ytterligare 150kr i månaden. Det blir dock billigare ju fler maskiner du väljer till. 

OBS att du måste gå introduktionskursen för att få lov att använda verkstaden/maskinen själv!

Du köper medlemskap och tid i maskinerna här eller i menyn till vänster under Köp medlemskap

Machines / Workshops

For each machine or workshop you want to use, you must pay 150SEK per month. That is, if you want to use the woodworking workshop, it costs 250SEK a month. 100SEK for membership and 150SEK for access to the workshop.

If you want additional access to a machine such as the 3D printer, it costs 150kr extra each month. There is a discount if you buy time in additional machines

Please note that you must go to the introductory course to be allowed to use the workshop / machine yourself!

You can buy membership and time in the machines here or in the menu on the left under Köp medlemskap