KONTAKT

För generella frågor
Info@malmomakerspace.se

För samarbeten
bertil@stpln.se

CONTACT

For general questions
info@malmomakerspace.se

For cooperations
bertil@stpln.se


Öppettider:

Måndag 17.00-21.00

Torsdag 17.00-21.00

Vi arbetar på att utöka öppettiderna.

Vill du engagera dig och öka tillgängligheten så skriv upp dig som volontär!

Opening hours:

Monday 17.00-21.00

Thursday 17.00-21.00

We are working to expand opening hours.

Do you want to get involved and increase availability  sign up as a volunteer!


STPLN / Malmö Makerspace (Det lutande huset vid Skateparken)

Stapelbäddsgatan 3

21119 Malmö